3 manieren om samenwerking te vergroten

Als je met een team werkt, wil je dat teamleden ook echt samen aan het werk gaan. Dat kan op verschillende manieren. Plenair informatie uitwisselen is één van de meest gebruikte werkvormen. Een voorbeeld hiervan is de klassieke brainstorm, waarbij iedereen zijn ideeën op het grote bord plaatst en toelicht.

Het nadeel van plenair informatie uitwisselen is dat dit niet erg effectief is. Deelnemers luisteren naar één persoon, die toelicht wat hij bedoelt.

Iedereen het woord geven, is op dat moment vaak niet mogelijk. Het gevolg is dat het team bepaalde toelichtingen en aanscherpingen mist die horen bij de inbreng van de deelnemers.

Er zijn ook andere manieren, waarbij je meer gebruik maakt van de ideeën en kennis van alle teamleden. Manieren om de input verder aan te scherpen, manieren waarmee je de groep stimuleert om elkaars input scherper te krijgen.

Ik noem er 3:

Peer-review is een methode waarbij de ene groep de input van de andere groep aanvult. Met peer-review maak je optimaal gebruik van de kennis die in de groep aanwezig is.

Een eerste subgroep werkt een vraagstuk uit. Een tweede subgroep bekijkt de resultaten en verbetert en/of vult de resultaten aan. Deze stap kan je nog een keer herhalen, dan met een derde subgroep. Zo laat je alle teamleden in de groep meewerken aan het resultaat, zal er eerder draagvlak voor het eindresultaat ontstaan. Ook verdeel je het werk over de groep en zorg je voor extra kwaliteitsslagen, waardoor het eindresultaat nog beter wordt.

Met een peer-review laat je alle teamleden meewerken aan het resultaat en zal er eerder draagvlak ontstaan.

Met de pyramide werkvorm integreer je stapsgewijs de verschillende perspectieven in de groep. Eerst werken teamleden individueel een vraagstuk uit. Vervolgens vormen ze tweetallen en voegen ze hun input samen. In de derde stap vormen ze viertallen, die op hun beurt de input van de twee tweetallen samenvoegen.

Natuurlijk kan je ook variëren in aantallen, afhankelijk van de grootte van de groep. Door de input van verschillende teamleden samen te brengen creëer je inzicht, aanscherping en begrip voor het eindresultaat.

Met de pyramide werkvorm creëer je inzicht, aanscherping en begrip voor het eindresultaat.

De ‘advocaat van de duivel’ of ‘modder gooien’ is een werkwijze waarbij iemand de criticus speelt. Eén teamlid (of meerdere teamleden) stelt kritische vragen bij iedere presentatie van een oplossing. Hij trekt aannames in twijfel en/of bekijkt de oplossing vanuit een ander perspectief. Met het stellen van ‘lastige’ vragen, houdt hij de groep scherp en brengt hij de oplossing naar een hoger niveau.

Kanttekening bij deze werkvorm is dat deze rol alleen door iemand ingevuld kan worden die stevig in zijn schoenen staat. Deze persoon moet de ‘goede’ vragen weten te formuleren en deze goed kunnen onderbouwen.

De lastige vragen van de ‘advocaat van de duivel’ houden de groep scherp en brengen de oplossing naar een hoger niveau.

Wanneer kies je nu voor de ene vorm van interactie en wanneer voor de andere vorm? Het aantal deelnemers in de groep is een belangrijke factor bij je keuze. Een grote groep kan je het beste opdelen in kleinere groepen.

Ook elementen als ‘kwaliteit’ en ‘draagvlak’ spelen een rol bij je keuze. Als je veel draagvlak en een grote mate van kwaliteit wilt bereiken, kies je eerder voor een werkvorm waarbij deelnemers elkaars input aanscherpen en uitbreiden.

Denk je bij het lezen van deze werkvormen: ‘ik wil meer praktische handreikingen hoe ik de samenwerking in mijn team kan stimuleren’? Dat kan.

Speciaal voor projectleiders en scrummasters heb ik de training ‘Facilitations Basics’ ontwikkeld. Een training waarin je onder andere leert hoe je samenwerking binnen je team activeert en stimuleert. Met praktische handreikingen wat JIJ kan doen, zodat je het beste uit je team naar boven haalt en gezamenlijk concrete resultaten boekt.

De online training start in de zomer van 2017. Zodat je na de vakantie met nieuwe kennis je rol kunt invullen. Wil je meedoen? Meld je dan aan via http://mireillebeumer.nl/facilitation-basics/

 

Leave a Reply 0 comments