Conflicten, ik houd er niet van. Dat neemt niet weg dat als er binnen een team een conflict speelt, je er als procesbegeleider mee te dealen hebt. Vaak wordt een conflict steeds maar groter, met name als gesprekspartners elkaar niet begrijpen. Datgene wat de één zegt, vormt weer een ergernis voor de ander. Waardoor die weer feller reageert. En zo ben je nog verder van huis. Wat mij op zo’n moment helpt, is om de invalshoeken van beide gesprekspartners in beeld te brengen. Waar gaat het conflict over? Wat doet, denkt en voelt de ander? Wat staat er op het spel, wie voelt wanneer winst en wanneer verlies?

Voor het in beeld brengen van een vraagstuk of een situatie, maak ik vaak gebruik van een template. Dat helpt mij. Geïnspireerd door een onderhandelingstemplate van Stattys (www.stattys.com), heb ik een conflict-template ontwikkeld.

Waarom vind ik het fijn om een situatie met behulp van een visueel template in beeld te brengen? Welke voordelen brengt het werken met een visueel template met zich mee? Ik noem er vier:

1) Het is persoonlijk. Omdat je met een tekening werkt, voelt dit heel anders aan in vergelijking met het werken met een tabel of een Word-document. Een tekening voelt veel persoonlijker. Helemaal als je de template zelf ook met visuals aanvult. Door te tekenen maak je verbinding met andere delen van je brein, waardoor je ook andere ideeën en informatie ontsluit.

2) Het geeft focus. Een template geeft structuur, het geeft richting aan de informatie die je in beeld wilt brengen. Je kunt je focussen op de onderwerpen die in het template staan. Dit vraagt natuurlijk wel om een goed templateontwerp, een ontwerp waarin de juiste onderwerpen zijn opgenomen.

3) Het creëert betrokkenheid. Juist omdat je heel gefocust met de template bezig bent, voel je je ook betrokken. Of je nu in je eentje met een template werkt, of samen met anderen. Je bent volledig bezig met het vraagstuk wat op tafel ligt.

4) Het is de ultieme manier om inzichten met anderen te delen. Het is een hele overzichtelijke manier om aan een ander uit te leggen wat je bedoelt. Daarnaast is het een effectieve manier om de kennis die in je hoofd aanwezig is, optimaal te gebruiken.

Een visueel template is persoonlijk, geeft focus, creëert betrokkenheid en is de ultieme manier om inzichten te delen.
Hoe gebruik je nu het conflict-template? Je kunt het op verschillende manieren gebruiken. In je eentje, als je de situatie in beeld wilt brengen. Of met de twee gesprekspartners aan tafel, die beiden het template invullen (mits ze hiervoor open staan).

Aan de linker- en de rechterkant staan twee partners getekend, tussen wie het conflict speelt. Eventueel kan je het onderwerp van het conflict boven de twee hoofden schrijven.

In de spreekwolken en blokken rondom de hoofden en lijven van de partners kun je alles kwijt wat de partners doen, denken en zeggen. Tussen de lijven van de partners teken je wat ze voelen. Wat zeggen ze, wat denken ze, welke aannames hanteren zij? Wat hebben ze te winnen en te verliezen?

In het midden, tussen de partners, teken je de argumenten en de tegenwerpingen die worden gebruikt. Ook de overeenkomsten teken je in het midden. Onderaan het template, kijk je als het ware overkoepelend naar het conflict. Wat kunnen beide partners geven en nemen? Wat levert pijn en wat levert winst?

Bij het invullen van het template is het niet de bedoeling dat je alle onderdelen verplicht invult. Zie het template als een hulpmiddel om het conflict in beeld te brengen en informatie te structuren. Het template is een middel om beter en duidelijk in beeld te brengen waar het conflict om draait.

Zelf merk ik dat als ik een visuele template gebruik, het vraagstuk voor mij veel sneller en veel helderder wordt. Het is voor mij de ultieme manier om mijn eigen gedachten te structureren, en deze vervolgens aan anderen over te brengen.

Met een visuele template is het vraagstuk voor mij sneller helderder. Een ultieme manier om mijn eigen gedachten te structureren, en om deze vervolgens aan anderen over te brengen.
Gebruik jij zelf wel eens een template? Zo ja, waarvoor? Of heb je behoefte aan een specifiek template, voor een specifieke situatie? Als je een bericht achterlaat in de comments, kijk ik of ik een template voor je kan ontwikkelen.

Mijn naam is Mireille Beumer. In de rol van procesbegeleider of teambouwer begeleid ik corporate bedrijven en overheidsinstanties bij de ontwikkeling en realisatie van hun online leerplatforms. Daarnaast vervul ik de rol van facilitator bij organisaties die een strategische of werksessie willen organiseren.

Mijn kracht ligt in het aanbrengen van structuur, het leggen van verbindingen, het inspireren van teamleden en het stellen van prikkelende vragen. Waar mogelijk maak ik gebruik van visuele templates. Al deze elementen zijn onderdelen van mijn toolkit om te zorgen voor een optimale samenwerking en afstemming binnen een multidisciplinair team.

Vind jij het ook lastig om tijdens een bijeenkomst goed te reageren als een onverwachte situatie zich voordoet? Download dan het e-book '20 faciliteerstrategieën om met lastige situaties of conflicten om te gaan'

In dit boek vertel ik je, voor 20 verschillende situaties, wat voor jou als facilitator een handige en een minder handige strategie is om te reageren.

Leave a Reply 0 comments