5 tips om mensen mee te krijgen

Hoe krijg je ze mee? Ik weet het nog van vroeger: ik kreeg een project toebedeeld en moest vervolgens zelf maar zorgen dat het team hieraan mee wilde werken. Hoe vaak ik niet de woorden: ‘ja maar, dit kan ik niet, dit past niet bij mij, dit is mijn werk niet’ etc. van...