Gratis 

4 typen vragen

om een discussie te begeleiden

Begeleid de discussie. Klinkt makkelijk, is het niet altijd.

Het faciliteren van een discussie is niet eenvoudig. De ene keer overheerst een specifieke deelnemer, een andere keer stel je een vraag en krijg je geen antwoord. Of een onderwerp komt steeds weer terug, zonder dat het team voortgang maakt.

Voor jou als facilitator is het de kunst om zo’n gesprek in goede banen te leiden. Het stellen van goede vragen kan je hierbij enorm helpen: met goede vragen geef je deelnemers richting en verdiep je de resultaten.

Ik help je op weg: in dit document bespreek ik een discussie model dat bestaat uit 4 stappen, iedere stap kent een aantal specifieke vragen. Met dit model leid je je deelnemers stapsgewijs door een discussie.