Dominante deelnemers in een groep zeggen altijd heel erg veel, ze hebben veel te vertellen. Ze nemen veel tijd in, negeren vaak de andere deelnemers en maken jou als facilitator gek. Immers, je wilt je aandacht evenredig verdelen over alle deelnemers, en niet alleen aandacht geven aan die ene dominante deelnemer!

Hoe handel je als facilitator als er een dominante deelnemer in de groep aanwezig is? Ik geef je 9 tips:

  1. Benoem het fenomeen ‘dominante deelnemer’ in z’n algemeen bij de start van de meeting. Benoem bijvoorbeeld dat er dominators en stille mensen zijn. Dat iedereen leert van spreken en luisteren. En dat je voorstelt dat iedereen tijdens de komende bijeenkomst aan elkaar de ruimte geeft.
  2. Bepaal ‘wie er aan de beurt is’. Zeg duidelijk en op een positieve toon (tegen de dominante deelnemer): ‘dank je wel voor jouw mening, deze hebben we gehoord. Laten we de mening van iemand anders horen’.
  3. Kies een object, bijvoorbeeld een ingepast cadeautje. Alleen diegene die het cadeautje vastheeft, mag spreken.Als die persoon klaar is, geeft hij het object aan iemand anders. Hiermee laat je de groep zelf bepalen wie aan het woord is. En, je besteedt aandacht aan luisteren en praten.
  4. Geef de dominator een belangrijke rol.Bijvoorbeeld de rol van observator, of laat hem op de flip-over zaken vastleggen.
  5. Geef iedere deelnemer een aantal knikkers.Iedere keer als iemand gesproken heeft, levert hij een knikker in. Geen knikkers meer, betekent geen spreektijd meer.
  6. Is er gewerkt in subgroepen? Vraag iedere subgroep welke deelnemer het meeste heeft gesproken.Zet vervolgens deze deelnemers bij elkaar, zodat zij zelf het gedrag van een dominante deelnemer kunnen ervaren.
  7. Bespreek mogelijke vormen van gedrag en laat de deelnemers hierover brainstormen.Is dit je wel eens overkomen? Hoe voelde je je toen? Heb je het zelf ook gedaan?
  8. Bespreek het 1-op-1 met de persoon zelf. Geef aan dat je ook de mensen die minder spreken, de ruimte wilt geven (of andersom). Vraag de dominators om advies hierin.
  9. Laat de deelnemers zichzelf en anderen scoren. Hoe dominant of stil denken zij dat ze zelf zijn? Hoe zien zij de anderen? Deze vorm geeft inzicht in je eigen gedrag en het gedrag van de anderen. Opmerking: deze vorm kun je ook voor andere vormen van gedrag inzetten (bijv. luistervaardig, assertief, begrijpen van andermans standpunt etc.).

Heb je wel eens één van deze tips gebruikt? Of zet jij een andere tip in? Ik hoor het graag!

Wil jij maandelijks inspirerende tips ontvangen?

Leave a Reply 0 comments