DISCLAIMER EN PRIVACY VERKLARING

Pauwer Consult en Mireille Beumer

In deze privacy verklaring vertel ik, Mireille Beumer, op welke manier ik omga met jouw persoonsgegevens en gegevens van organisaties waarmee ik samenwerk. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Het bedrijf van Mireille Beumer
Pauwer Consult, gevestigd aan Kleine Molen 14 in Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het bedrijf ‘Mireille Beumer’ opereert onder de naam van Pauwer Consult.

Contactgegevens:
Pauwer Consult
https://www.mireillebeumer.nl
Kleine Molen 14
2665MD Bleiswijk
06 52654373
KvK 62619780

Mireille Beumer is de Functionaris Gegevensbescherming van Pauwer Consult en Mireille Beumer. Zij is te bereiken via contact@mireillebeumer.nl.

Disclaimer
De inhoud van de website https://mireillebeumer.nl is door Mireille Beumer met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Mireille kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin opgenomen informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Copyright
De website https://mireillebeumer.nl en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze van ook (elektronisch, door foto’s, opnamen of op een andere manier), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mireille Beumer.

Persoonsgegevens die Mireille Beumer verwerkt
Mireille Beumer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Mireille Beumer verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die Mireille Beumer verwerkt:

Nadat je een pagina bekeken hebt op de website van Mireille Beumer:

 • Anonieme gegevens over jouw activiteiten op de website.
 • Anonieme gegevens over je internetbrowser en apparaat type.

Na aanmelding voor de nieuwsbrief, en/of na het aanvragen van een gratis e-book:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Nadat je je ingeschreven hebt voor een training, workshop of Event:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Als Mireille Beumer een consultancy opdracht voor je heeft uitgevoerd:

 • Naam organisatie
 • Naam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Kostenplaats voor consultancy opdracht
 • Omschrijving van de opdracht
 • Afspraken rondom de uitvoering van de opdracht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Mireille Beumer persoonsgegevens?
Mireille Beumer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de inschrijving voor een workshop, event of training.
 • Het afhandelen van de betaling.
 • Het toesturen (per mail) van het gratis e-book of guide.
 • Het afhandelen van de facturering (indien van toepassing).
 • Het verzenden van de nieuwsbrief.
 • Om personen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om de dienstverlening uit te voeren (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de consultancy opdracht of het verstrekken van informatie over de workshop, event of training waarvoor je je hebt aangemeld).
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten of producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Mireille Beumer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Mireille Beumer volgt je surfgedrag over de website waarmee ze de producten en diensten afstemt op jouw behoefte.
 • Mireille Beumer verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Welke gegevens moet je verplicht achterlaten of deel je (verplicht) met mij?
Mireille Beumer verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Mireille Beumer via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mireille Beumer de betreffende dienst niet aanbieden.

Hieronder heb ik aangegeven welke gegevens ik minimaal nodig heb, als je een specifieke dienst of product van Mireille Beumer wilt afnemen:

 • Als je een nieuwsbrief wil ontvangen: je emailadres.
 • Als je een workshop, training of Event volgt: je naam, emailadres en bankrekeningnummer.
  Het invullen van de hierboven genoemde gegevens (voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of volgen van een workshop, training of event) op de website is verplicht (en wordt met een verplicht veld aangegeven). Ook het akkoord gaan met de privacy verklaring is verplicht.

Als Mireille Beumer een consultancy opdracht voor je uitvoert (deze gegevens delen we per email, dit loopt niet via de website https://mireillebeumer.nl), heeft Mireille Beumer minimaal de volgende gegevens nodig:

 • De NAW-gegevens van het bedrijf, inclusief de naam van de contactpersoon
 • Gegevens rondom de kostenplaats of andere gegevens die op de factuur vermeld moeten worden.

Wie kunnen de gegevens inzien?
Mireille Beumer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van de producten en diensten van Mireille Beumer en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Ten aanzien van systemen worden de gegevens opgeslagen op de server van de website en het mailsysteem van de provider. Voor de uitvoering van email marketing wordt gebruik gemaakt van emailmarketing software.

Hoelang worden gegevens opgeslagen?
Mireille Beumer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Mireille Beumer hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

 • De bewaartermijn van gegevens naam, IP adres, E-mail adres en telefoon nummer: niet langer dan nodig, als een persoon zich uitschrijft wordt deze na maximaal een maand verwijderd uit het systeem;
 • De bewaartermijn van adres gegevens en betalingsgegevens die nodig zijn voor een betaling: deze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Specifiek wordt nog het volgende vermeld:

 • Indien Mireille Beumer een consultancy opdracht voor je heeft uitgevoerd, worden je gegevens minimaal 5 jaar bewaard (ivm belasting aangifte). Indien in de afgelopen 5 jaar geen contact is geweest, worden je gegevens verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Mireille Beumer verwerkt
De website en/of de diensten van Mireille Beumer hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Mireille Beumer kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mireille Beumer raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mireille@mireillebeumer.nl, dan verwijderen wij deze informatie binnen een maand na schriftelijke melding.

Gebruik van cookies
De website van Mireille Beumer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Cookies worden puur met een technische en functionele invalshoek gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Mireille Beumer ook cookies die je surfgedrag op de website bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan de website hebben we je geïnformeerd over deze cookies, en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mireille Beumer vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar mireille@mireillebeumer.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Mireille Beumer. Stuur een email met je juiste gegevens naar mireille@mireillebeumer.nl. Ik pas je gegevens aan, als je daarom vraagt.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mireille Beumer vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat Mireille Beumer niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt je klacht naar mij mailen.
Mireille Beumer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
Als je niet meer wilt dat ik je gegevens bewaar of gebruik, kan je dit aangeven. Ik verwijder dan binnen een maand je gegevens, nadat je dit bij mij hebt aangegeven.

Hoe Mireille Beumer je gegevens beveiligt
Mireille Beumer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met Mireille, via contact@mireillebeumer.nl.

Wijzigingen privacy statement
Mireille Beumer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Tot slot
Mireille Beumer behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mireille Beumer dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mireille Beumer te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via de contactgegevens die bovenaan deze Privacy Verklaring staan.

Versie 1.0 – 22 januari 2019

Scroll naar boven